Om XPS


Ekstrudert polystyren forkortes til XPS og materialet har ca 98 % luft og det er den stillestående luften inni produktet som gir den gode isolasjonsevnen. I tillegg så gir cellestrukturen en svært høy trykkstyrke og bæreevne som gjør at bruksområdene er mange for XPS.

XPS har svært lang levetid, typisk angitt til 50-60 år, men sannsynligvis mye lengre dersom materialet ikke utsettes for noe det ikke er resistent mot. Under her er en oversikt over resistens mot forskjellige væsker og stoffer.

Resistent mot:

 • Vann, sjøvann, saltløsninger
 • Kalk, sement, gips, anhydrid
 • Alkalier som natronlut, ammoniakkvann, kalkvann, anhydrid
 • Såpe, fuktmidler
 • Saltsyre 35 %, salpetersyre inntil 50 %, svovelsyre inntil 95 %
 • Svake syrer som melkesyre, kullsyre, humussyrer (myrvann)
 • Salt, gjødsel (kalsiumnitrat)
 • Bitumen, kaldbitumen, bitumensparkel/membraner
 • Humussyrer og andre bestanddeler i hagejord
 • Melk
 • Silikonoljer
 • Alkoholer slik som metylalkohol, etylakohol

Begrenset resistent:

 • Matolje
 • Parafinolje, vaselin, dieselolje

Ikke resistent:

 • Tjæreprodukter
 • Organiske løsemidler
  • Aceton
  • Eter
  • Nitrotynner
  • Benzen
  • Xylen
  • Lakktynner
  • Trikloretylen,
  • Tetraklorkullstoff,
  • Terpentin
 • Mettede alifatiske hydrokarboner f.eks. cykloheksan, white spirit
 • Bensin

Om XPS

Ekstrudert polystyren forkortes til XPS og materialet har ca 98 % luft og det er den stillestående luften inni produktet som gir den gode isolasjonsevnen. I tillegg så gir cellestrukturen en svært høy trykkstyrke og bæreevne som gjør at bruksområdene er mange for XPS.

XPS har svært lang levetid, typisk angitt til 50-60 år, men sannsynligvis mye lengre dersom materialet ikke utsettes for noe det ikke er resistent mot. Under her er en oversikt over resistens mot forskjellige væsker og stoffer.

Resistent mot:

 • Vann, sjøvann, saltløsninger
 • Kalk, sement, gips, anhydrid
 • Alkalier som natronlut, ammoniakkvann, kalkvann, anhydrid
 • Såpe, fuktmidler
 • Saltsyre 35 %, salpetersyre inntil 50 %, svovelsyre inntil 95 %
 • Svake syrer som melkesyre, kullsyre, humussyrer (myrvann)
 • Salt, gjødsel (kalsiumnitrat)
 • Bitumen, kaldbitumen, bitumensparkel/membraner
 • Humussyrer og andre bestanddeler i hagejord
 • Melk
 • Silikonoljer
 • Alkoholer slik som metylalkohol, etylakohol

Begrenset resistent:

 • Matolje
 • Parafinolje, vaselin, dieselolje

Ikke resistent:

 • Tjæreprodukter
 • Organiske løsemidler
  • Aceton
  • Eter
  • Nitrotynner
  • Benzen
  • Xylen
  • Lakktynner
  • Trikloretylen,
  • Tetraklorkullstoff,
  • Terpentin
 • Mettede alifatiske hydrokarboner f.eks. cykloheksan, white spirit
 • Bensin