Trondheim torg


Hele torget i Trondheim er isolert med Sundolitt XPS.

Sundolitt XPS som frostsikring gir sikkerhet mot telehiv og det forlenger sesongen i begge ender med sen tele i bakken om høsten og tidlig tining om våren.

Trondheim Torg-1.jpg

XPS300

XPS300

Sundolitt XPS byggisolasjon med 300 kPa trykkstyrke.

Les mer +

XPS400

Sundolitt XPS byggisolasjon med 400 kPa trykkstyrke.

Les mer +
XPS500

XPS500

Sundolitt XPS byggisolasjon med 500 kPa trykkstyrke.

Les mer +

Trondheim torg

Hele torget i Trondheim er isolert med Sundolitt XPS.

Sundolitt XPS som frostsikring gir sikkerhet mot telehiv og det forlenger sesongen i begge ender med sen tele i bakken om høsten og tidlig tining om våren.

Trondheim Torg-1.jpg

XPS300

XPS300

Sundolitt XPS byggisolasjon med 300 kPa trykkstyrke.

Les mer +

XPS400

Sundolitt XPS byggisolasjon med 400 kPa trykkstyrke.

Les mer +
XPS500

XPS500

Sundolitt XPS byggisolasjon med 500 kPa trykkstyrke.

Les mer +