Br. Sunde AS byter namn till Sunde AS, och gör samtidigt förändringar i ledningsgruppen

Br. Sunde AS byter namn till Sunde AS, och gör samtidigt förändringar i ledningsgruppen


Bror. Sunde AS byter namn till Sunde AS. Samtidigt gör bolaget förändringar i ledningsgruppen, där Bertil Sunde tar över som verkställande direktör och Karl Johan Sunde går över till posten som arbetande styrelseordförande. Ändringarna gäller från 1 augusti 2022.

– Bakgrunden till namnbytet är en önskan om att namnet bättre ska spegla företaget som det är idag, säger Bertil Sunde – tillträdande vd. Dessutom anser vi att Sunde AS är ett bättre namn när det gäller vidareutveckling, speciellt på den internationella marknaden.

Samtidigt gör bolaget förändringar i ledningsgruppen. Karl Johan Sunde har arbetat som verkställande direktör sedan 1979 och lämnar nu över stafettpinnen till sonen Bertil Sunde.

– Bertil har varit i företaget sedan 2002, och har byggt upp en gedigen kompetens inom drift och utveckling. Jag känner att det nu är dags att släppa in fler unga, säger Karl Johan Sunde.

Karl Johan är dock snabb med att tillägga att han inte har några direkta planer på att gå i pension.

– Det här jobbet är mer som en livsstil för mig. Att ha tagit företaget från att vara en liten aktör till att nu vara en internationell industrikoncern är en resa som jag är otroligt stolt över att ha åstadkommit tillsammans med duktiga medarbetare, säger Karl Johan. Jag vill lämna över mer av det operativa ansvaret till nya krafter, och själv gå in i en ny och lite "friare" roll som arbetande styrelseordförande.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl Johan Sunde, ordförande i Sunde AS

E-post: karl.johan.sunde@sundolitt.com

Bertil Sunde, VD Sunde AS

E-post: bertil.sunde@sundolitt.com


Br. Sunde AS byter namn till Sunde AS, och gör samtidigt förändringar i ledningsgruppen

Bror. Sunde AS byter namn till Sunde AS. Samtidigt gör bolaget förändringar i ledningsgruppen, där Bertil Sunde tar över som verkställande direktör och Karl Johan Sunde går över till posten som arbetande styrelseordförande. Ändringarna gäller från 1 augusti 2022.

– Bakgrunden till namnbytet är en önskan om att namnet bättre ska spegla företaget som det är idag, säger Bertil Sunde – tillträdande vd. Dessutom anser vi att Sunde AS är ett bättre namn när det gäller vidareutveckling, speciellt på den internationella marknaden.

Samtidigt gör bolaget förändringar i ledningsgruppen. Karl Johan Sunde har arbetat som verkställande direktör sedan 1979 och lämnar nu över stafettpinnen till sonen Bertil Sunde.

– Bertil har varit i företaget sedan 2002, och har byggt upp en gedigen kompetens inom drift och utveckling. Jag känner att det nu är dags att släppa in fler unga, säger Karl Johan Sunde.

Karl Johan är dock snabb med att tillägga att han inte har några direkta planer på att gå i pension.

– Det här jobbet är mer som en livsstil för mig. Att ha tagit företaget från att vara en liten aktör till att nu vara en internationell industrikoncern är en resa som jag är otroligt stolt över att ha åstadkommit tillsammans med duktiga medarbetare, säger Karl Johan. Jag vill lämna över mer av det operativa ansvaret till nya krafter, och själv gå in i en ny och lite "friare" roll som arbetande styrelseordförande.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl Johan Sunde, ordförande i Sunde AS

E-post: karl.johan.sunde@sundolitt.com

Bertil Sunde, VD Sunde AS

E-post: bertil.sunde@sundolitt.com