Vi växer med ny fabrik

Vi växer med ny fabrik


Sedan några månader tillbaka har vi nu full produktion i vår nya fabrik i Enköping och har med det fördubblat vår produktionskapacitet samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Nu är vi dubbelt så stora! 

Vårt Enköpingsprojekt startade redan 2007 då vi förvärvade tomten i Enköping, men det är först nu som vi har kunnat förverkliga drömmen om ytterligare en fabrik i Sverige. I och med att den nya fabriken nu är i drift så har vi den kapacitet vi behöver för fortsatt tillväxt, samtidigt som vi ökar vår servicenivå för våra gamla och nya kunder i Stockholm, Mälardalen och norrut. Den nya fabriken innebär också att vi minskar vår miljöpåverkan då vi kommer ännu närmare marknaden 

I filmen kan höra mer om projektet och hur det gör oss ännu bättre, samt träffa medarbetarna på Sundolitt som med vars engagemang, kompetens och vilja gjort det möjligt.


Vi växer med ny fabrik

Sedan några månader tillbaka har vi nu full produktion i vår nya fabrik i Enköping och har med det fördubblat vår produktionskapacitet samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Nu är vi dubbelt så stora! 

Vårt Enköpingsprojekt startade redan 2007 då vi förvärvade tomten i Enköping, men det är först nu som vi har kunnat förverkliga drömmen om ytterligare en fabrik i Sverige. I och med att den nya fabriken nu är i drift så har vi den kapacitet vi behöver för fortsatt tillväxt, samtidigt som vi ökar vår servicenivå för våra gamla och nya kunder i Stockholm, Mälardalen och norrut. Den nya fabriken innebär också att vi minskar vår miljöpåverkan då vi kommer ännu närmare marknaden 

I filmen kan höra mer om projektet och hur det gör oss ännu bättre, samt träffa medarbetarna på Sundolitt som med vars engagemang, kompetens och vilja gjort det möjligt.