Åpning av det nye studentbygget i Ålesund

Åpning av det nye studentbygget i Ålesund


Sundebygget plasserer Ålesund på kartet som en fullverdig universitetsby.

Den 25. august ble Sundebygget i Ålesund offisielt åpnet. Sammen med Sunde AS, NTNU og Ålesund kommune, har Sit reist et bygg for studentene i Ålesund. Bygget har fått navnet Sundebygget, og skal være studentenes eget hus midt på NTNUs campus i Ålesund.

TSA_1217.jpg

– Dette er en merkedag for regionen og for studentene ved universitetet i Ålesund, sier Ole-Markus Simonsen - leder for studentparlamentet i Ålesund, her flankert av Annik Magerholm Fet - viserektor ved NTNU i Ålesund, Eva Vinje Aurdal - ordfører i Ålesund, Jørgen Sunnvoll - leder konsernstyret Sit og Karl Johan Sunde - styreleder Sunde AS.

 

En tanke blir sådd

Da høyskolen ble en del av NTNU uttalte Gjermund Kvernmo Langset, daværende leder for studentparlamentet i Ålesund, følgende:

“Ålesund er ikke en universitetsby, men en by med et universitet”, noe han begrunnet med at Ålesund manglet et skikkelig studentsamfunn. Dette sådde en tanke hos Karl Johan Sunde; kan vi bidra til å utvikle universitetsbyen
Ålesund gjennom å gi studentene et nytt samlingssted på campus?

 

En investering med hjerte og sinn

Karl-Johan-Sunde-Sunde-as.jpg

Selv om Karl Johan nå er bosatt i Oslo, så brenner han for Ålesund og regionen.

– Det er her vi har røttene våre, det er her grunnlaget for vårt selskap ble lagt, og det er her grunnlaget for vår virksomhet fortsatt ligger. Sunde AS er et selskap som er bygd på nytenking og innovasjon. For å fortsette å utvikle oss må vi lykkes med å skape og tiltrekke oss talentene. Å få være med på å gjøre Ålesund til en mer attraktiv universitetsby er en viktig del av dette, sier Karl Johan.

 

Tett samarbeid mellom Sunde AS, SIT, NTNU og Ålesund Kommune

Etter at ideen var sådd, begynte et nært og godt samarbeid mellom Sunde AS, SIT, NTNU og Ålesund kommune. Oppgaven var å finne ut hvordan man best kunne realisere et studentbygg midt i kjernen av universitetet i Ålesund.

– For prosjektgruppen har det hele tiden vært viktig at det nye studentbygget skal ligge i nær tilknytning til universitetet, og være et naturlig samlingspunkt for studenter, arbeids- og næringsliv og akademia, sier Annik Magerholm Fet - viserektor ved NTNU i Ålesund. Med Sundebygget har Ålesund fått et viktig bidrag til å gjøre seg attraktiv som universitetsby. Vi ønsker å knytte studenter og arbeids- og næringsliv tettere sammen. Her legges det til rette for fysiske møteplasser, blant annet gjennom den flotte innovasjonshuben vår, «Smia». Næringslivet på Sunnmøre er i stadig utvikling, og et godt universitetsmiljø er viktig for å sikre en god rekruttering og løfte Ålesund som en attraktiv universitetsby.

 

Et praktbygg skrider frem

Det første spadetaket ble tatt i januar 2021, og bygget ble offisielt åpnet den 25. august 2022. Sundebygget er utviklet i samspill med den nye områdeplanen for campus, som har som mål å skape en selvstendig og levende campus. Bygget rommer tre etasjer rettet mot studentaktiviteter, samt fem etasjer med studentboliger.

– Å skape et bygg som gir rom for et rikt og meningsfullt studentliv har vært viktig for oss, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit. Sundebygget skal være et “levende bygg” hvor studietidens beste minner skapes. Derfor har studentene selv fått være med på å påvirke utformingen av det nye bygget, og legge til rette for innhold som bidrar til aktivitet og sosialisering, også utover vanlig studietid.

– I dag er jeg både glad og stolt. Glad for at studentene i Ålesund har fått sitt eget studentbygg, stolt over at dette er noe som vi i Sunde AS har vært med på å realisere. Jeg håper at Sundebygget blir et viktig bidrag som for alvor plasserer Ålesund på kartet som en attraktiv universitetsby.
Karl Johan Sunde

 

Fakta om Sundebygget:

Sundebygget er et flerbruksbygg som inneholder blant annet studentboliger, et toppmoderne treningssenter, innovasjonshub, bar, kaffebar, konsertscene - samt en hel etasje med møterom og kontorer. Bygget eies at Sit, og er realisert gjennom en sponsoravtale fra Sunde AS på 20 millioner kroner. I tillegg har Ålesund Kommune bidratt som tilrettelegger samt inngått en avtale på 5 millioner kroner for bruk av bygget. For NTNU er Sundebygget en viktig del av campus, og universitetet skal benytte seg av innovasjonshuben for å bygge bro mellom læringsmiljø, næringsliv og studentliv.


Åpning av det nye studentbygget i Ålesund

Sundebygget plasserer Ålesund på kartet som en fullverdig universitetsby.

Den 25. august ble Sundebygget i Ålesund offisielt åpnet. Sammen med Sunde AS, NTNU og Ålesund kommune, har Sit reist et bygg for studentene i Ålesund. Bygget har fått navnet Sundebygget, og skal være studentenes eget hus midt på NTNUs campus i Ålesund.

TSA_1217.jpg

– Dette er en merkedag for regionen og for studentene ved universitetet i Ålesund, sier Ole-Markus Simonsen - leder for studentparlamentet i Ålesund, her flankert av Annik Magerholm Fet - viserektor ved NTNU i Ålesund, Eva Vinje Aurdal - ordfører i Ålesund, Jørgen Sunnvoll - leder konsernstyret Sit og Karl Johan Sunde - styreleder Sunde AS.

 

En tanke blir sådd

Da høyskolen ble en del av NTNU uttalte Gjermund Kvernmo Langset, daværende leder for studentparlamentet i Ålesund, følgende:

“Ålesund er ikke en universitetsby, men en by med et universitet”, noe han begrunnet med at Ålesund manglet et skikkelig studentsamfunn. Dette sådde en tanke hos Karl Johan Sunde; kan vi bidra til å utvikle universitetsbyen
Ålesund gjennom å gi studentene et nytt samlingssted på campus?

 

En investering med hjerte og sinn

Karl-Johan-Sunde-Sunde-as.jpg

Selv om Karl Johan nå er bosatt i Oslo, så brenner han for Ålesund og regionen.

– Det er her vi har røttene våre, det er her grunnlaget for vårt selskap ble lagt, og det er her grunnlaget for vår virksomhet fortsatt ligger. Sunde AS er et selskap som er bygd på nytenking og innovasjon. For å fortsette å utvikle oss må vi lykkes med å skape og tiltrekke oss talentene. Å få være med på å gjøre Ålesund til en mer attraktiv universitetsby er en viktig del av dette, sier Karl Johan.

 

Tett samarbeid mellom Sunde AS, SIT, NTNU og Ålesund Kommune

Etter at ideen var sådd, begynte et nært og godt samarbeid mellom Sunde AS, SIT, NTNU og Ålesund kommune. Oppgaven var å finne ut hvordan man best kunne realisere et studentbygg midt i kjernen av universitetet i Ålesund.

– For prosjektgruppen har det hele tiden vært viktig at det nye studentbygget skal ligge i nær tilknytning til universitetet, og være et naturlig samlingspunkt for studenter, arbeids- og næringsliv og akademia, sier Annik Magerholm Fet - viserektor ved NTNU i Ålesund. Med Sundebygget har Ålesund fått et viktig bidrag til å gjøre seg attraktiv som universitetsby. Vi ønsker å knytte studenter og arbeids- og næringsliv tettere sammen. Her legges det til rette for fysiske møteplasser, blant annet gjennom den flotte innovasjonshuben vår, «Smia». Næringslivet på Sunnmøre er i stadig utvikling, og et godt universitetsmiljø er viktig for å sikre en god rekruttering og løfte Ålesund som en attraktiv universitetsby.

 

Et praktbygg skrider frem

Det første spadetaket ble tatt i januar 2021, og bygget ble offisielt åpnet den 25. august 2022. Sundebygget er utviklet i samspill med den nye områdeplanen for campus, som har som mål å skape en selvstendig og levende campus. Bygget rommer tre etasjer rettet mot studentaktiviteter, samt fem etasjer med studentboliger.

– Å skape et bygg som gir rom for et rikt og meningsfullt studentliv har vært viktig for oss, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit. Sundebygget skal være et “levende bygg” hvor studietidens beste minner skapes. Derfor har studentene selv fått være med på å påvirke utformingen av det nye bygget, og legge til rette for innhold som bidrar til aktivitet og sosialisering, også utover vanlig studietid.

– I dag er jeg både glad og stolt. Glad for at studentene i Ålesund har fått sitt eget studentbygg, stolt over at dette er noe som vi i Sunde AS har vært med på å realisere. Jeg håper at Sundebygget blir et viktig bidrag som for alvor plasserer Ålesund på kartet som en attraktiv universitetsby.
Karl Johan Sunde

 

Fakta om Sundebygget:

Sundebygget er et flerbruksbygg som inneholder blant annet studentboliger, et toppmoderne treningssenter, innovasjonshub, bar, kaffebar, konsertscene - samt en hel etasje med møterom og kontorer. Bygget eies at Sit, og er realisert gjennom en sponsoravtale fra Sunde AS på 20 millioner kroner. I tillegg har Ålesund Kommune bidratt som tilrettelegger samt inngått en avtale på 5 millioner kroner for bruk av bygget. For NTNU er Sundebygget en viktig del av campus, og universitetet skal benytte seg av innovasjonshuben for å bygge bro mellom læringsmiljø, næringsliv og studentliv.