Informasjon til naboer i Spjelkavik, Ålesund


Redegjørelse vedrørende lukt fra Brødr. Sunde as

Sunde produserer ekspanderbar polystyren, som er råstoff til isolasjon- og emballasjeløsninger under varemerkene Sundolitt og Sunpack. Prosessen foregår i røreverk, der styren monomer omdannes til harde hvite polymerkuler. I meget sjeldne tilfeller kan prosessen få et unormalt forløp, og innholdet overføres da via et rørsystem ut i en container på utsiden av fabrikkveggen, såkalt dumping-pit.

I dag morges 27/9-21 fra ca. kl. 06:45 måtte vi gjennomføre en kontrollert nødprosedyre for tømming av et røreverk til dumping-pit. Vi kontaktet brannvesenet med melding om at der kunne forekomme noe lukt, men at det ikke medfører brann- og eksplosjonsfare under denne operasjonen.

Det kan kortvarig forekomme noe lukt i omgivelsene. Styren monomer har en svært lav luktterskel, ca. 0,1 ppm. Administrativ norm er 250 ganger høyere enn denne luktterskelen. Med administrativ norm forstås den konsentrasjonen av stoffet man kan jobbe i 8 timer hver dag livet ut uten å ta skade.

Naboer og omgivelser forventes ikke å ha blitt eksponert for akutt helsefarlige konsentrasjoner.


Informasjon til naboer i Spjelkavik, Ålesund

Redegjørelse vedrørende lukt fra Brødr. Sunde as

Sunde produserer ekspanderbar polystyren, som er råstoff til isolasjon- og emballasjeløsninger under varemerkene Sundolitt og Sunpack. Prosessen foregår i røreverk, der styren monomer omdannes til harde hvite polymerkuler. I meget sjeldne tilfeller kan prosessen få et unormalt forløp, og innholdet overføres da via et rørsystem ut i en container på utsiden av fabrikkveggen, såkalt dumping-pit.

I dag morges 27/9-21 fra ca. kl. 06:45 måtte vi gjennomføre en kontrollert nødprosedyre for tømming av et røreverk til dumping-pit. Vi kontaktet brannvesenet med melding om at der kunne forekomme noe lukt, men at det ikke medfører brann- og eksplosjonsfare under denne operasjonen.

Det kan kortvarig forekomme noe lukt i omgivelsene. Styren monomer har en svært lav luktterskel, ca. 0,1 ppm. Administrativ norm er 250 ganger høyere enn denne luktterskelen. Med administrativ norm forstås den konsentrasjonen av stoffet man kan jobbe i 8 timer hver dag livet ut uten å ta skade.

Naboer og omgivelser forventes ikke å ha blitt eksponert for akutt helsefarlige konsentrasjoner.