Sertifikater


Sunde AS har miljøsertifisering og kvalitetssertifisering etter ISO standarder og DNV står for kontroll og oppfølging.

Produksjon av råstoff og ferdigvarer er sertifisert som en del av kvalitetssystemet og er med å sikre gode rutiner for anlegg og drift.

Vi ønsker å være en høyt verdsatt leverandør der vi blir en del av verdikjeden til våre kunder. Dette betinger oppfølging og pålitelighet, der vi setter høye krav til oss selv og våre produkter.

Sertifikat ISPS 12.19 - 12.24.pdf

Sertifikat SE 0728

Sertifikat Arctic SE 0728

Sunde EPS prosess nor 2021