Offentlige redegjørelser


Klikk på linken for den enkelte redegjørelse.

Redegjørelse om Sundes aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger

 

Sundes likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse