Sertifikater ISO


Sunde AS har miljøsertifisering og kvalitetssertifisering etter ISO standarder og DNV står for kontroll og oppfølging.

Produksjon av råstoff og ferdigvarer er sertifisert som en del av kvalitetssystemet og er med å sikre gode rutiner for anlegg og drift.

Vi ønsker å være en høyt verdsatt leverandør der vi blir en del av verdikjeden til våre kunder. Dette betinger oppfølging og pålitelighet, der vi setter høye krav til oss selv og våre produkter.

Sertifikat ISO 14001 eng 0923-0325.pdf

Sertifikat ISO 14001 nor 0923-0325.pdf

Sertifikat ISO 9001 eng 0322-0325.pdf

Sertifikat ISO 9001 nor 0322-0325.pdf

 

 


Sertifikater ISO

Sunde AS har miljøsertifisering og kvalitetssertifisering etter ISO standarder og DNV står for kontroll og oppfølging.

Produksjon av råstoff og ferdigvarer er sertifisert som en del av kvalitetssystemet og er med å sikre gode rutiner for anlegg og drift.

Vi ønsker å være en høyt verdsatt leverandør der vi blir en del av verdikjeden til våre kunder. Dette betinger oppfølging og pålitelighet, der vi setter høye krav til oss selv og våre produkter.

Sertifikat ISO 14001 eng 0923-0325.pdf

Sertifikat ISO 14001 nor 0923-0325.pdf

Sertifikat ISO 9001 eng 0322-0325.pdf

Sertifikat ISO 9001 nor 0322-0325.pdf