Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen

Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen


Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS. Samtidig gjør selskapet endringer i ledergruppen, hvor Bertil Sunde tiltrer som administrerende direktør og Karl Johan Sunde går over i stillingen som arbeidende styreformann. Endringene gjelder fra 1. august 2022.

– Bakgrunnen for navneendringen er et ønske om at navnet bedre skal reflektere selskapet slik det er i dag, sier Bertil Sunde - påtroppende administrerende direktør. I tillegg så mener vi  at Sunde AS er et bedre navn med hensyn til videre utvikling, spesielt i det internasjonale markedet. 

Samtidig gjør selskapet endringer i ledergruppen. Karl Johan Sunde har jobbet som administrerende direktør siden 1979, og gir nå stafettpinnen videre til sin sønn Bertil Sunde.  

– Bertil har vært i selskapet siden 2002, og har opparbeidet seg solid kompetanse innen drift og utvikling. Jeg føler at tiden nå er inne for å slippe yngre krefter mer til, sier Karl Johan Sunde.  

Karl Johan er dog snar med å legge til at han ikke har noen umiddelbar plan om å trekke seg tilbake.  

– Denne jobben er mer som en livsstil for meg. Å ha tatt selskapet fra å være en liten aktør til å nå være et internasjonalt industrikonsern, er en reise som jeg er utrolig stolt over å ha fått til sammen med dyktige medarbeidere, sier Karl Johan. Jeg ønsker å overlate mer av det operative ansvaret til nye krefter, og selv gå over i en ny og litt “friere” rolle som arbeidende styreformann. 

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Karl Johan Sunde, styreformann Sunde AS
Telefon: 920 42 990
Epost: karl.johan.sunde@sundolitt.com

Bertil Sunde, administrerende direktør Sunde AS
Telefon: 926 28 750
Epost: bertil.sunde@sundolitt.com


Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS, og gjør samtidig endringer i ledergruppen

Brødr. Sunde AS endrer navn til Sunde AS. Samtidig gjør selskapet endringer i ledergruppen, hvor Bertil Sunde tiltrer som administrerende direktør og Karl Johan Sunde går over i stillingen som arbeidende styreformann. Endringene gjelder fra 1. august 2022.

– Bakgrunnen for navneendringen er et ønske om at navnet bedre skal reflektere selskapet slik det er i dag, sier Bertil Sunde - påtroppende administrerende direktør. I tillegg så mener vi  at Sunde AS er et bedre navn med hensyn til videre utvikling, spesielt i det internasjonale markedet. 

Samtidig gjør selskapet endringer i ledergruppen. Karl Johan Sunde har jobbet som administrerende direktør siden 1979, og gir nå stafettpinnen videre til sin sønn Bertil Sunde.  

– Bertil har vært i selskapet siden 2002, og har opparbeidet seg solid kompetanse innen drift og utvikling. Jeg føler at tiden nå er inne for å slippe yngre krefter mer til, sier Karl Johan Sunde.  

Karl Johan er dog snar med å legge til at han ikke har noen umiddelbar plan om å trekke seg tilbake.  

– Denne jobben er mer som en livsstil for meg. Å ha tatt selskapet fra å være en liten aktør til å nå være et internasjonalt industrikonsern, er en reise som jeg er utrolig stolt over å ha fått til sammen med dyktige medarbeidere, sier Karl Johan. Jeg ønsker å overlate mer av det operative ansvaret til nye krefter, og selv gå over i en ny og litt “friere” rolle som arbeidende styreformann. 

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Karl Johan Sunde, styreformann Sunde AS
Telefon: 920 42 990
Epost: karl.johan.sunde@sundolitt.com

Bertil Sunde, administrerende direktør Sunde AS
Telefon: 926 28 750
Epost: bertil.sunde@sundolitt.com