Ren byggeplass


EPS og XPS er lette plastmaterialer med fantastiske egenskaper som isolasjonsevne og trykkstyrke. At de er så lette gjør også at de lett kan komme på avveie og havne i naturen, men dette skal vi sammen sørge for ikke skal skje.

På byggeplassen er det viktig å putte kapp og rester av EPS og XPS i egne sekker og sende det som egen fraksjon til miljøstasjonen. Det er i ferd med å bygges ut bedre system for mottak av dette og vi alle må bidra for å få til dette ved å sortere.

Skjæring av EPS og XPS anbefales utført med varmetråd kutter og varmekniver. Dette gir rette og rene kutt uten å slippe løs en eneste EPS perle. Vi tilbyr rimelig slikt skjæreutstyr for at alle skal kunne gjør dette på sin byggeplass. Det sparer også tid og penger.


Ren byggeplass

EPS og XPS er lette plastmaterialer med fantastiske egenskaper som isolasjonsevne og trykkstyrke. At de er så lette gjør også at de lett kan komme på avveie og havne i naturen, men dette skal vi sammen sørge for ikke skal skje.

På byggeplassen er det viktig å putte kapp og rester av EPS og XPS i egne sekker og sende det som egen fraksjon til miljøstasjonen. Det er i ferd med å bygges ut bedre system for mottak av dette og vi alle må bidra for å få til dette ved å sortere.

Skjæring av EPS og XPS anbefales utført med varmetråd kutter og varmekniver. Dette gir rette og rene kutt uten å slippe løs en eneste EPS perle. Vi tilbyr rimelig slikt skjæreutstyr for at alle skal kunne gjør dette på sin byggeplass. Det sparer også tid og penger.