Glad for å kunne hjelpe


Raset på Gjerdrum er en stor katastrofe og Sundolitt XPS-plater har kommet til nytte for redningsmannskapen i den vanskelige jobben de har utført.

- Det var en akutt redningssituasjon, og når Romerike brann og redning ønsker å bruke slike plater for å komme seg ut på den flytende leiren, var det et naturlig valg for oss å skaffe det til de, sier Rolf Fagervoll. XPS-platene har både styrke og oppdrift og ble brukt for å kunne gå trygt på det ustabile underlaget som var i skredområdet.

Sundolitt platene blir vanligvis brukt til frostsikring og isolering av bygg og anlegg, men egenskapene til produktet ga i denne situasjonen redningsmannskapene mulighet til å komme seg inn og ut av området på en tryggere måte.

Det ble levert ca 500 plater ut til skredområdet og det blir ikke sendt faktura på dette. - Vi er bare glade for å kunne bidra på denne måten, sier Fagervoll.

 


Glad for å kunne hjelpe

Raset på Gjerdrum er en stor katastrofe og Sundolitt XPS-plater har kommet til nytte for redningsmannskapen i den vanskelige jobben de har utført.

- Det var en akutt redningssituasjon, og når Romerike brann og redning ønsker å bruke slike plater for å komme seg ut på den flytende leiren, var det et naturlig valg for oss å skaffe det til de, sier Rolf Fagervoll. XPS-platene har både styrke og oppdrift og ble brukt for å kunne gå trygt på det ustabile underlaget som var i skredområdet.

Sundolitt platene blir vanligvis brukt til frostsikring og isolering av bygg og anlegg, men egenskapene til produktet ga i denne situasjonen redningsmannskapene mulighet til å komme seg inn og ut av området på en tryggere måte.

Det ble levert ca 500 plater ut til skredområdet og det blir ikke sendt faktura på dette. - Vi er bare glade for å kunne bidra på denne måten, sier Fagervoll.