Grunnsteinen lagt for Sundebygget


Det nye studentbygget i Ålesund har blitt til gjennom en samarbeidsavtale mellom NTNU Campus, Ålesund kommune og Brødr. Sunde. Industrikonsernet med utspring i Ålesund har bidratt med 20 millioner kroner og 30. august 2021 ble oppføringen av bygget markert med grunnsteinsnedleggelse.

Studentbygget ble til etter initiativ fra administrerende direktør i Brødr. Sunde, Karl Johan Sunde, og er et samarbeid mellom NTNU, Ålesund kommune, Studentsamskipnaden og den lokale industribedriften. Bygget skal inneholde studentboliger, serveringssted, treningsarealer og lokaler for studentfrivilligheten. Ved å samle de studentsosiale aktivitetene på ett sted får Campus Ålesund et naturlig samlingspunkt.

 

Skal styrke Ålesund som en attraktiv studentby

- Bakgrunnen for bidraget er et ønske om å styrke samarbeidet med det ledende utdanningsmiljøet i regionen, samt bidra til å utvikle Ålesund som en levende og attraktiv studentby sier administrerende direktør Karl Johan Sunde. - Studentbygget skal styrke studentmiljøet ved NTNU, hvor nye tanker og ideer får ekspandere. Videre skal det også styrke samarbeidet mellom Brødr. Sunde og det det ledende utdanningsmiljøet i regionen. Vi ser det som en investering i fremtiden, sier Sunde.

Les mer i vedlagt melding og informasjonsblad.

900x600 Sundebygget.jpg


Grunnsteinen lagt for Sundebygget

Det nye studentbygget i Ålesund har blitt til gjennom en samarbeidsavtale mellom NTNU Campus, Ålesund kommune og Brødr. Sunde. Industrikonsernet med utspring i Ålesund har bidratt med 20 millioner kroner og 30. august 2021 ble oppføringen av bygget markert med grunnsteinsnedleggelse.

Studentbygget ble til etter initiativ fra administrerende direktør i Brødr. Sunde, Karl Johan Sunde, og er et samarbeid mellom NTNU, Ålesund kommune, Studentsamskipnaden og den lokale industribedriften. Bygget skal inneholde studentboliger, serveringssted, treningsarealer og lokaler for studentfrivilligheten. Ved å samle de studentsosiale aktivitetene på ett sted får Campus Ålesund et naturlig samlingspunkt.

 

Skal styrke Ålesund som en attraktiv studentby

- Bakgrunnen for bidraget er et ønske om å styrke samarbeidet med det ledende utdanningsmiljøet i regionen, samt bidra til å utvikle Ålesund som en levende og attraktiv studentby sier administrerende direktør Karl Johan Sunde. - Studentbygget skal styrke studentmiljøet ved NTNU, hvor nye tanker og ideer får ekspandere. Videre skal det også styrke samarbeidet mellom Brødr. Sunde og det det ledende utdanningsmiljøet i regionen. Vi ser det som en investering i fremtiden, sier Sunde.

Les mer i vedlagt melding og informasjonsblad.

900x600 Sundebygget.jpg