Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast

Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast


Da Statsbygg satte krav om at minst tre av produktene til det nye storbygget i Kautokeino skulle inneholde mer enn 80% resirkulerte råvarer, ble Sundes isolasjonsplater i resirkulert plast løsningen.

Leveransen inngår i byggingen av det samiske Nasjonalteatret Beaivváš og samisk videregående skole og reindriftsskole som nå skal samlokaliseres i Kautokeino. 

Byggherre for prosjektet er Statsbygg og hovedentreprenør er Econor, som også er Sunde sin kontraktspart.

Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

Illustrasjon/foto: Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

 

Ved inngåelse av kontrakten med Econor satte Statsbygg et krav om at det skal identifiseres minst tre produkter som inneholder mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Konseptet Sundolitt 2ndLife™  ble dermed en del av løsningen.

– Dette er et svært spennende prosjekt hvor det stilles krav til bruk av resirkulerte råvarer helt fra starten. Dette er noe vi vil se langt mer av fremover sier Geir Olav Hansen, distriktssjef Nord-Norge i Sunde AS.

 

Bilde-Rolf-Fagervoll.jpg

Tilsvarer omtrent ni tonn resirkulerte fiskekasser

– Til prosjektet skal vi levere 1000 m3 Sundolitt S150 og 170 m3 Sundolitt XPS, hvorav ca ⅓ av leveransen allokeres fra Sundolitt 2ndLife™ . Dette tilsvarer om lag 9 tonn resirkulerte fiskekasser, forklarer Rolf Fagervoll, direktør i Sunde AS.

Sundolitt-XPS.jpg

Et nytt liv for brukt emballasje og isolasjon

Sunde har utviklet et konsept for å hente tilbake en større andel av brukt emballasje og isolasjon. 

Ved å ta tilbake brukt materiell og gjenvinne det til nye produkter, bidrar vi til å styrke den sirkulære økonomien. Produktene selges under merkenavnet Sundolitt 2ndLife™, ett av flere tiltak som inngår i vår klimastrategi Sunde Balance™, sier Rolf Fagervoll.

-Kontrakten med Econor er svært viktig fordi den støtter opp om vår satsning på å tilby en stadig større andel resirkulerte produkter. Dette er nok et eksempel på at det å tenke bærekraftig er en premissgiver for både konkurransekraft og lønnsomhet, sier Fagervoll.

 

Viktigheten av å få oversikt

Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg, forteller om deres fokus som byggherre på å få oversikt over produkter med høy grad av resirkulerte materialer. På den måten kan Statsbygg utarbeide gode krav i byggekontrakter som stimulerer til et økt marked for denne typen produkter og således bidra positivt til en sirkulær økonomi.

– Gjennom å tilgjengeliggjøre og samtidig tørre å sette krav til våre entreprenører, bidrar vi til å skape et bedre og større marked for produkter i resirkulerte materialer.

Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg@

 

Innkjøpsleder i Econor, Raymond Isaksen sier at det for de har vært viktig å velge underleverandører som kan dokumentere resirkulert innhold i form av EPD-er eller ulike sertifiseringer. 

– Hos Sunde var det lett å få tilgang til relevant informasjon om hvilke produkter som er produsert i resirkulert plast, samt dokumentasjon på faktisk andel av resirkulert innhold i produktene. 

Innkjøpsleder i Econor Raymond Isaksen


Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast

Da Statsbygg satte krav om at minst tre av produktene til det nye storbygget i Kautokeino skulle inneholde mer enn 80% resirkulerte råvarer, ble Sundes isolasjonsplater i resirkulert plast løsningen.

Leveransen inngår i byggingen av det samiske Nasjonalteatret Beaivváš og samisk videregående skole og reindriftsskole som nå skal samlokaliseres i Kautokeino. 

Byggherre for prosjektet er Statsbygg og hovedentreprenør er Econor, som også er Sunde sin kontraktspart.

Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

Illustrasjon/foto: Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

 

Ved inngåelse av kontrakten med Econor satte Statsbygg et krav om at det skal identifiseres minst tre produkter som inneholder mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Konseptet Sundolitt 2ndLife™  ble dermed en del av løsningen.

– Dette er et svært spennende prosjekt hvor det stilles krav til bruk av resirkulerte råvarer helt fra starten. Dette er noe vi vil se langt mer av fremover sier Geir Olav Hansen, distriktssjef Nord-Norge i Sunde AS.

 

Bilde-Rolf-Fagervoll.jpg

Tilsvarer omtrent ni tonn resirkulerte fiskekasser

– Til prosjektet skal vi levere 1000 m3 Sundolitt S150 og 170 m3 Sundolitt XPS, hvorav ca ⅓ av leveransen allokeres fra Sundolitt 2ndLife™ . Dette tilsvarer om lag 9 tonn resirkulerte fiskekasser, forklarer Rolf Fagervoll, direktør i Sunde AS.

Sundolitt-XPS.jpg

Et nytt liv for brukt emballasje og isolasjon

Sunde har utviklet et konsept for å hente tilbake en større andel av brukt emballasje og isolasjon. 

Ved å ta tilbake brukt materiell og gjenvinne det til nye produkter, bidrar vi til å styrke den sirkulære økonomien. Produktene selges under merkenavnet Sundolitt 2ndLife™, ett av flere tiltak som inngår i vår klimastrategi Sunde Balance™, sier Rolf Fagervoll.

-Kontrakten med Econor er svært viktig fordi den støtter opp om vår satsning på å tilby en stadig større andel resirkulerte produkter. Dette er nok et eksempel på at det å tenke bærekraftig er en premissgiver for både konkurransekraft og lønnsomhet, sier Fagervoll.

 

Viktigheten av å få oversikt

Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg, forteller om deres fokus som byggherre på å få oversikt over produkter med høy grad av resirkulerte materialer. På den måten kan Statsbygg utarbeide gode krav i byggekontrakter som stimulerer til et økt marked for denne typen produkter og således bidra positivt til en sirkulær økonomi.

– Gjennom å tilgjengeliggjøre og samtidig tørre å sette krav til våre entreprenører, bidrar vi til å skape et bedre og større marked for produkter i resirkulerte materialer.

Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg@

 

Innkjøpsleder i Econor, Raymond Isaksen sier at det for de har vært viktig å velge underleverandører som kan dokumentere resirkulert innhold i form av EPD-er eller ulike sertifiseringer. 

– Hos Sunde var det lett å få tilgang til relevant informasjon om hvilke produkter som er produsert i resirkulert plast, samt dokumentasjon på faktisk andel av resirkulert innhold i produktene. 

Innkjøpsleder i Econor Raymond Isaksen